ДГ Пролет - Сандански

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 02676-2016-0001статус: приключена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на храненето на децата от Детска градина „Пролет” гр. Сандански по четири обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-19 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-11-23 15:00:00