ДГ Пролет - Сандански

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 02676-2019-0001статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на храненето на децата от ДГ „Пролет“ гр. Сандански

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-12 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-11-08 11:18:43
АОП номер: 02676-2017-0001статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ Пролет по четери обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-27 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-11-24 15:00:00