ДГ Пролет - Сандански
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 02676-2015-0001статус: възложена

Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ЦДГ № 3 Пролет Сандански

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-05-27 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-04-23 15:00:00