ДГ Пролет - Сандански

Доставка на хранителни продукти за нуждите на храненето на децата от ДГ „Пролет“ гр. Сандански

Дата и час на публикуване: 2019-11-08 11:18:43
АОП номер: 02676-2019-0001 Статус: затворена

Предметът на настоящата поръчка е „Доставка на хранителни продукти за нуждите на храненето на децата от ДГ „Пролет“ гр.Сандански“, по следните обособени позиции: - обособена позиция № 1 Доставка на месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, риба за нуждите на храненето на децата от ДГ „Пролет“ гр.Сандански; - обособена позиция № 2 Доставка на плодове, зеленчуци и консерви за нуждите на храненето на децата от ДГ „Пролет“ гр.Сандански; - обособена позиция № 3 Доставка на други хранителни продукти за нуждите на храненето на децата от ДГ „Пролет“ гр.Сандански; обособена позиция № 4 Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на храненето на децата от ДГ „Пролет“ гр.Сандански;

Индивидуален номер на процедурата: 0005689
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 361240.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-12 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: г-жа Мария Чинкова
 • Телефон/и за контакт: 0898 61 61 02
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-08 11:19:42
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111914404
  Удостоверено време: 08.11.2019 11:19:42
  Удостоверено време по UTC: 08.11.2019 09:19:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-11-08 11:20:55
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111914493
  Удостоверено време: 08.11.2019 11:20:55
  Удостоверено време по UTC: 08.11.2019 09:20:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-08 11:21:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111914507
  Удостоверено време: 08.11.2019 11:21:20
  Удостоверено време по UTC: 08.11.2019 09:21:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-11-08 11:21:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111914541
  Удостоверено време: 08.11.2019 11:21:46
  Удостоверено време по UTC: 08.11.2019 09:21:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор ОП 1

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-11-08 11:22:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111914578
  Удостоверено време: 08.11.2019 11:22:08
  Удостоверено време по UTC: 08.11.2019 09:22:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор ОП 2

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-11-08 11:22:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111914601
  Удостоверено време: 08.11.2019 11:22:27
  Удостоверено време по UTC: 08.11.2019 09:22:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор ОП 3-1

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-11-08 11:22:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111914620
  Удостоверено време: 08.11.2019 11:22:45
  Удостоверено време по UTC: 08.11.2019 09:22:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор ОП 4

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-11-08 11:23:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111914633
  Удостоверено време: 08.11.2019 11:23:00
  Удостоверено време по UTC: 08.11.2019 09:23:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-11-08 11:23:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111914667
  Удостоверено време: 08.11.2019 11:23:26
  Удостоверено време по UTC: 08.11.2019 09:23:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-18 11:21:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114590466
  Удостоверено време: 18.12.2019 11:21:09
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2019 09:21:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение относно отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-01-08 14:23:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115618137
  Удостоверено време: 08.01.2020 14:23:41
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2020 12:23:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-14 15:58:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116056259
  Удостоверено време: 14.01.2020 15:58:35
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2020 13:58:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-20 17:04:38
 • Решение

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-20 17:04:40