ЦСМП - Перник

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация,техническо оборудване и гаранционна поддръжка на фабрично нови медицински изделия за оказване на спешна медицинска помощ в ЦСМП – Перник

Дата и час на публикуване: 2014-11-14 14:37:53Последна промяна: 2016-05-10 14:41:32
ID номер: 9036058 Статус: затворена

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация,техническо оборудване и гаранционна поддръжка на фабрично нови медицински изделия за оказване на спешна медицинска помощ в ЦСМП – Перник

Индивидуален номер на процедурата: 0000751
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 42000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33100000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-26 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Лида Стоянова
 • Телефон/и за контакт: 076 604 533
Документи
 • Публична покана - 9036058/14.11.2014г.

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-11-14 14:37:53
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-14 14:37:53
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2014-11-14 14:37:53
 • Таблица за съответствие за минималните и общи изисквания на възложителя

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2014-11-14 14:37:53
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-27 14:41:19