Белфери ЕООД

Застраховка Трудова злополука на служителите на Белфери ЕООД и екипажите на моторен ферибот Белослав и моторен кораб Белла, собственост на Белфери ЕООД

Дата и час на публикуване: 2015-06-12 13:00:00Последна промяна: 2016-10-10 16:28:58
ID номер: 9042766 Статус: възложена

Застраховка "Трудова злополука " на служителите на "Белфери"ЕООД и екипажите на моторен ферибот "Белослав" и моторен кораб "Белла" , собственост на "Белфери"ЕООД, включваща рисковете : 1.Смърт на застрахованото лице в резултат на трудова злополука . 2.Трайно намалена трудоспособност в резултат на трудова злополука . 3.Временна нетрудоспособност в резултат на трудова злополука. 4.Злополука , настъпила при или по повод изпълнение на служебни задължения при наличие на сключен трудов договор с Работодател , както и при възложена работа в интерес на Работодателя; по време на регламентирана почивка на територията на предприятието , както и до 1 час необходим за придвижване по пътя от и до работното място .

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001338
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Белослав
Прогнозна стойност: 2000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-06-23 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-06-12 13:00:00
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-12 13:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-24 17:30:00
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-06-25 16:26:47
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-06-29 16:27:48