Белфери ЕООД

Публични покани

страница 1 от 2
ID номер: 9052295статус: възложена

Застраховка Трудова злополука на служителите на Белфери ЕООД и екипажите на моторен ферибот Белослав и моторен кораб Белла,собственост на Белфери"ЕООД

Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-22 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-06 15:17:00
ID номер: 9052220статус: възложена

Застраховане на моторен ферибот Белослав, собственост на Белфери ЕООД

Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-20 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-06 13:00:00
ID номер: 9047857статус: възложена

Застраховане на местата на пътниците в средствата за обществен транспорт - плавателни съдове по застраховка Злополука на моторен ферибот Белослав и на моторен

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-02 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-11-19 15:00:00
ID номер: 9047005статус: възложена

Застраховане на моторен кораб Белла, собственост на Белфери ЕООД , включващо: Застраховка Морско Каско и застраховка "Гражданска отговорност към трети лица "

Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-03 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-10-22 13:31:45
ID номер: 9042766статус: възложена

Застраховка Трудова злополука на служителите на Белфери ЕООД и екипажите на моторен ферибот Белослав и моторен кораб Белла, собственост на Белфери ЕООД

Краен срок за подаване на оферта: 2015-06-23 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-06-12 13:00:00