Белфери ЕООД

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
ID номер: 9091381/13.08.2019г.статус: приключена

Доставка на резервни части за моторен ферибот "Белослав"и моторен кораб "Белла"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-23 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-13 14:35:13
ID номер: 9090534/22.07.2019г.статус: прекратена

Доставка на резервни части за моторен ферибот "Белослав" и моторен ферибот "Белослав"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-01 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-22 14:59:12
ID номер: 9087446/12.04.2019г.статус: приключена

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служители на "Белфери" ЕООД

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-22 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-04-12 14:32:04
ID номер: 9075206/23.04.2018г.статус: приключена

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите и работниците на "Белфери"ЕООД

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-08 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-04-23 15:07:28
статус: приключена

Доставка на дизел генератор - морско изпълнение , с максимална мощност при постоянно захранване 24,5 kW.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-06 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-01-23 16:34:35