Белфери ЕООД

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 905572/03.04.2019гстатус: затворена

Доков ремонт на моторен ферибот "Белослав"

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-30 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-04-03 10:48:26
АОП номер: 832957/02.03.2018г.статус: приключена

Доставка на дизилово гориво с 0,001%S - ЕВРО 5 , с код CPV 09134200-9 за нуждите на м/ф"Белослав" и м/к"Белла".

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2018-03-02 09:41:07
АОП номер: 762879/15.12.2016г.статус: затворена

Класов ремонт на моторен кораб "Белла"

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-09 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2016-12-15 16:31:05