Белфери ЕООД

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 909544/30.04.2019г.статус: приключена

Доставка на дизелово гориво с 0,001% S - EВРО 5, с код по CPV 09134200-9 за нуждите на м/ф"Белослав"и м/к"Белла"

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2019-04-30 11:01:21
АОП номер: 907388/15.04.2019г.статус: прекратена

Доставка на дизелово гориво с 0,001% S - ЕВРО 5, с код CPV 09134200 -9 за нуждите на м/ф"Белослав" и м/к"Белла".

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2019-04-15 14:59:17