ВУИ Ангел Узунов Ракитово - град Ракитово

Подмяна на дограма на учебния корпус на Възпитателно училище-интернат „Ангел Узунов“, гр. Ракитово

Дата и час на публикуване: 2019-04-12 12:09:02
ID номер: 9087417 Статус: отворена

Подмяна на дограма на учебния корпус на Възпитателно училище-интернат „Ангел Узунов“, гр. Ракитово

 

Индивидуален номер на процедурата: 0004868
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Ракитово
Прогнозна стойност: 72750.83 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45420000, 45421000, 45421100
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-22 15:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи