ВУИ Ангел Узунов Ракитово - град Ракитово

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9096066статус: затворена

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на възпитателно училище-интернат “АНГЕЛ УЗУНОВ”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-07 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-01-29 11:35:07
ID номер: 9087417статус: отворена

Подмяна на дограма на учебния корпус на Възпитателно училище-интернат „Ангел Узунов“, гр. Ракитово

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-22 15:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-04-12 12:09:02
ID номер: 9084685статус: затворена

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на възпитателно училище-интернат Ангел Узунов

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-17 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-07 15:37:17
ID номер: 9072105статус: възложена

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на възпитателно училище-интернат “АНГЕЛ УЗУНОВ”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-18 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-01-10 13:23:11
ID номер: 9060514статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на възпитателно училище-интернат “АНГЕЛ УЗУНОВ”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-18 15:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-01-10 13:19:03