ВУИ Ангел Узунов Ракитово - град Ракитово

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9049352статус: възложена

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на възпитателно училище-интернат Ангел Узунов

Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-15 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-01-05 16:32:09