Общински Транспорт Русе ЕАД

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 20190212-05549-0008статус: приключена

Покупка (доставка) на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ” АД

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-12 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-18 13:21:11
статус: приключена

„Покупка /доставка/ на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на Общински транспорт Русе АД”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-17 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-10-27 18:38:02