ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ АД

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
статус: затворена

„Покупка /доставка/ на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на Общински транспорт Русе АД”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-17 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-10-27 18:38:02