ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ ЕАД

„Покупка /доставка/ на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на Общински транспорт Русе АД”

Дата и час на публикуване: 2017-10-27 18:38:02Последна промяна: 2017-10-27 18:35:59
Статус: приключена

Предметът на обществена поръчка е сключване на договор за покупко-продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени от координатор на балансираща група съгласно ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на 5 (пет) броя токоизправителни станции (ТИС) на градския тролейбусен транспорт, разположени на територията на гр. Русе и присъединени към мрежа средно напрежение (Ср.Н) със собствена кабелна мрежа и 5 (пет) броя ползватели с мерене на ниско напрежение (НН). Всички обекти на Възложителя на ниво Ср.Н са първа категория на електрозахранване.

Индивидуален номер на процедурата: 0003022
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 257499.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-17 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Стефко Иванов
 • Телефон/и за контакт: 35982820550
Документи
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-27 18:55:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075092105
  Удостоверено време: 27.10.2017 18:55:34
  Удостоверено време по UTC: 27.10.2017 15:55:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-10-27 18:55:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075092110
  Удостоверено време: 27.10.2017 18:55:56
  Удостоверено време по UTC: 27.10.2017 15:55:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-27 18:55:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075092111
  Удостоверено време: 27.10.2017 18:55:59
  Удостоверено време по UTC: 27.10.2017 15:55:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-27 18:56:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075092112
  Удостоверено време: 27.10.2017 18:56:02
  Удостоверено време по UTC: 27.10.2017 15:56:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №1

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-10-27 18:56:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075092113
  Удостоверено време: 27.10.2017 18:56:05
  Удостоверено време по UTC: 27.10.2017 15:56:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №7 ЕЕДОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-10-27 18:56:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075092116
  Удостоверено време: 27.10.2017 18:56:08
  Удостоверено време по UTC: 27.10.2017 15:56:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 16:28:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075682196
  Удостоверено време: 21.11.2017 16:28:18
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 14:28:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-27 16:07:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075817368
  Удостоверено време: 27.11.2017 16:07:08
  Удостоверено време по UTC: 27.11.2017 14:07:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-27 16:07:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075817382
  Удостоверено време: 27.11.2017 16:07:24
  Удостоверено време по UTC: 27.11.2017 14:07:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад по чл.60 от ППЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-27 16:07:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075817386
  Удостоверено време: 27.11.2017 16:07:27
  Удостоверено време по UTC: 27.11.2017 14:07:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-11-27 16:07:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075817388
  Удостоверено време: 27.11.2017 16:07:31
  Удостоверено време по UTC: 27.11.2017 14:07:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за изпълнение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-01-26 13:18:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077277759
  Удостоверено време: 26.01.2018 13:18:04
  Удостоверено време по UTC: 26.01.2018 11:18:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 10:45:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114113822
  Удостоверено време: 11.12.2019 10:45:47
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2019 08:45:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори