Общински Транспорт Русе ЕАД

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 05549-2019-0004 статус: приключена

„Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Русе чрез закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на електрически

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Дата и час на публикуване: 2019-10-08 13:13:15
АОП номер: 05549-2019-0003статус: приключена

Доставка чрез покупка на употребявани тролейбуси категория М3 клас I за нуждите на Общински Транспорт Русе АД по две обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Договаряне с предварителна покана за участие
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-15 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-15 11:07:24
АОП номер: 20190212-05549-0009 статус: прекратена

Доставка чрез покупка на употребявани тролейбуси категория М3 клас I за нуждите на Общински Транспорт Русе АД по две обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-25 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-18 11:11:58