Общински Транспорт Русе ЕАД

Покупка (доставка) на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ” АД

Дата и час на публикуване: 2019-02-18 13:21:11Последна промяна: 2019-02-18 13:20:33
АОП номер: 20190212-05549-0008 Статус: приключена

Покупка (доставка) на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ” АД

Индивидуален номер на процедурата: 0004667
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 374640.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-12 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Александър Георгиев
 • Телефон/и за контакт: 0888 860 009
Документи
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-02-18 13:28:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095487410
  Удостоверено време: 18.02.2019 13:28:23
  Удостоверено време по UTC: 18.02.2019 11:28:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-02-18 13:28:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095487416
  Удостоверено време: 18.02.2019 13:28:27
  Удостоверено време по UTC: 18.02.2019 11:28:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-02-18 13:28:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095487419
  Удостоверено време: 18.02.2019 13:28:30
  Удостоверено време по UTC: 18.02.2019 11:28:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1 към договор

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-02-18 13:28:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095487427
  Удостоверено време: 18.02.2019 13:28:32
  Удостоверено време по UTC: 18.02.2019 11:28:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • П Р О Т О К О Л № 1 от заседание на комисията, назначена със Заповед № 15 от 12.03.2019г. на Изпълнителния директор на „Общински транспорт Русе“ АД със задача да разгледа и оцени получените оферти за участие в обществената поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Покупка /доставка/ на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на Общински транспорт Русе АД”

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-03-18 16:11:37
  Дата и час на промяна: 2019-03-18 16:13:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096974606
  Удостоверено време: 18.03.2019 16:13:42
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2019 14:13:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-03-27 14:34:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097435095
  Удостоверено време: 27.03.2019 14:34:01
  Удостоверено време по UTC: 27.03.2019 12:34:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-03-27 14:34:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097435113
  Удостоверено време: 27.03.2019 14:34:06
  Удостоверено време по UTC: 27.03.2019 12:34:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-04-05 11:25:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098003855
  Удостоверено време: 05.04.2019 11:25:31
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2019 08:25:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участници и определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-04-05 11:25:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098003858
  Удостоверено време: 05.04.2019 11:25:35
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2019 08:25:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценово предложение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-08-06 15:33:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106325303
  Удостоверено време: 06.08.2019 15:33:03
  Удостоверено време по UTC: 06.08.2019 12:33:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • протокол № 4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-22 13:32:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107281256
  Удостоверено време: 22.08.2019 13:32:02
  Удостоверено време по UTC: 22.08.2019 10:32:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • протокол № 5

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-22 13:32:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107281260
  Удостоверено време: 22.08.2019 13:32:08
  Удостоверено време по UTC: 22.08.2019 10:32:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-08-22 13:32:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107281263
  Удостоверено време: 22.08.2019 13:32:12
  Удостоверено време по UTC: 22.08.2019 10:32:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-10-25 12:59:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111277236
  Удостоверено време: 25.10.2019 12:59:18
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2019 09:59:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор и приложения към него

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-10-25 12:59:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111277238
  Удостоверено време: 25.10.2019 12:59:23
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2019 09:59:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Анекс за удължаване на договора

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-11-10 11:06:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000136165994
  Удостоверено време: 10.11.2020 11:06:15
  Удостоверено време по UTC: 10.11.2020 09:06:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока на неговото действие
  Дата и час на публикуване: 2021-03-18 14:04:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144991613
  Удостоверено време: 18.03.2021 14:04:00
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2021 12:04:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • анекс № 2

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2021-03-18 14:04:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144991621
  Удостоверено време: 18.03.2021 14:04:04
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2021 12:04:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2021-08-27 10:45:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000158944094
  Удостоверено време: 27.08.2021 10:45:46
  Удостоверено време по UTC: 27.08.2021 07:45:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори