Средно училище Константин Величков - град Пловдив

Ежедневно и комплексно почистване на СУ „Константин Величков“ и прилежащите площи – гр. Пловдив, ул. ” Бугариево ” № 28.

Дата и час на публикуване: 2017-08-22 17:55:14
Статус: отворена

Ежедневно и комплексно почистване на СУ „Константин Величков“ и прилежащите площи – гр. Пловдив, ул. ” Бугариево ” № 28.

Индивидуален номер на процедурата: 0002736
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90911000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Диана Нешкова Райчева
  • Телефон/и за контакт: 0887069598
Документи