Средно училище Константин Величков - град Пловдив

Архив

страница 1 от 1
Обществени поръчки с публична покана

„Доставка на газьол за отопление с шифър по ЕКП: 02144400045 за 2014г. за СОУ „Константин Величков” – гр. Пловдив”

Дата на публикуване: 2013-12-05Разгледай