Средно училище Константин Величков - град Пловдив

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
статус: отворена

Ежедневно и комплексно почистване на СУ „Константин Величков“ и прилежащите площи – гр. Пловдив, ул. ” Бугариево ” № 28.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Дата и час на публикуване: 2017-08-22 17:55:14
статус: затворена

Ежедневно и комплексно почистване на СУ " Константин Величков" и почистване на прилежащи площи гр. Пловдив, ул. "Бугариево" №6

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-30 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2016-08-23 11:34:29