ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9094811статус: възложена

Доставка на уреди и оборудване за помещения включени в проект по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Осигуряване на съвременна

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-05 12:55:00
Дата и час на публикуване: 2019-11-25 14:32:58
ID номер: 9060430статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за целодневно хранене на учениците от I-X клас при ПУИ”Академик Тодор Самодумов”с.Кранево"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-19 13:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-01-04 15:25:40