ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9049395статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за целодневно хранене на учениците от І до Х клас при ПУИ "Акад. Тодор Самодумов"

Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-13 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-01-08 13:52:23
ID номер: 9037853статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за целодневно хранене на учениците от І до Х клас при ПУИ Акад. Тодор Самодумов

Краен срок за подаване на оферта: 2015-01-19 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-01-08 15:09:46