ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево

Доставка на уреди и оборудване за помещения включени в проект по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Осигуряване на съвременна специализирана среда в центровете за специална образователна подкрепа чрез модернизиране на материалната база за предоставяне на личностно развитие на децата и учениците"

Дата и час на публикуване: 2019-11-25 14:32:58Последна промяна: 2019-11-26 14:00:51
ID номер: 9094811 Статус: възложена

Доставка на уреди и оборудване за помещения включени в проект по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Осигуряване на съвременна специализирана среда в центровете за специална образователна подкрепа чрез модернизиране на материалната база за предоставяне на личностно развитие на децата и учениците"

Индивидуален номер на процедурата: 0005742
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кранево
Прогнозна стойност: 33333.33 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 37000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-05 12:55:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи