ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево

Доставка на хранителни продукти за целодневно хранене на учениците от I-X клас при ПУИ”Академик Тодор Самодумов”с.Кранево"

Дата и час на публикуване: 2017-01-04 15:25:40Последна промяна: 2017-01-16 15:27:38
ID номер: 9060430 Статус: възложена

"Доставка на хранителни продукти за целодневно хранене на учениците от I-X клас при ПУИ”Академик Тодор Самодумов”с.Кранево" по следните обособени позиции: 1. Хляб и хлебни изделия – Позиция 1 2. Месо, месни продукти и риба – Позиция 2 3. Различни хранителни продукти,мляко , млечни продукти – Позиция 3 4. Плодове, зеленчуци и консерви -Позиция 4 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Доставките да се извършват при спазване на всички санитарно – хигиенни изисквания, предвидени в нормативни актове. 2. Срок за изпълнение на доставката - не по-късно от 10:00 часа на следващия ден, след направена заявка. 3. Доставените продукти да отговарят на изискванията на Закона за храните, подзаконовите нормативни актове, регламентите от ЕС и са с остатъчен срок на годност – не по-малко от 50% 4. Участниците да са обвързани с размера на предложената от тях отстъпка спрямо средната цена на “САПИ” ЕООД . “САПИ” или Система за агропазарна информация е фирма, която представя независима и обективна информация при провеждане на търгове и обществени поръчки. Базата данни и информацията, която се събира дава възможност да се правят справки по региони, които са представителни и официални. Определения за изпълнител участник, следва да сключи договор с регионално бюро “САПИ” гр.Варна, ул.”Алеко Константинов” №17, тел/факс: 052 6212 99; e-mail: sapi_vn@mbox.infotel.bg, за осигуряване на ежемесечни справки, тъй като цената ще се определя по представена от изпълнителя за съответния месец справка за средната цена на артикулите за регион Добрич

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001860
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кранево
Прогнозна стойност: 45000.00 лв.
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-19 13:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-01-04 17:00:00
 • Информация за публикувана обява

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-01-04 17:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-04 17:00:00
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-01-04 17:00:00
 • Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-01-16 15:26:52
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-23 14:58:56
  Дата и час на промяна: 2017-01-23 15:05:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065415600
  Удостоверено време: 23.01.2017 15:05:51
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2017 13:05:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-02-16 17:34:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067074306
  Удостоверено време: 16.02.2017 17:34:04
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2017 15:34:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-02-16 17:37:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067074526
  Удостоверено време: 16.02.2017 17:37:26
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2017 15:37:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори