ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ШАНДОР ПЕТЬОФИ РАЗГРАД

Доставка на металообработващи машини с CNC

Дата и час на публикуване: 2018-06-19 10:59:00Последна промяна: 2018-06-27 09:31:31
ID номер: 9077395 Статус: възложена

Доставка на оборудване за училищна работилница "Машини и системи с ЦПУ".

Индивидуален номер на процедурата: 0003852
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разград
Прогнозна стойност: 66666.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 42632000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-29 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Нешка Георгиева Христова
 • Телефон/и за контакт: 0878 684347; 084 660235
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-06-19 10:59:00
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-06-19 10:59:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-06-19 10:59:00
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-19 10:59:00
 • Съобщение за удължаване срока за подаване на документи

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-06-27 13:45:03
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086729179
  Удостоверено време: 27.06.2018 13:45:03
  Удостоверено време по UTC: 27.06.2018 10:45:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 02.07.2018 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-07-02 12:28:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087161421
  Удостоверено време: 02.07.2018 12:28:02
  Удостоверено време по UTC: 02.07.2018 09:28:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 32/13.07.2018 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-07-13 14:58:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087972109
  Удостоверено време: 13.07.2018 14:58:42
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2018 11:58:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори