ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ШАНДОР ПЕТЬОФИ РАЗГРАД

Контактна информация

Населено място: Разград
Адрес: /7200/ гр.Разград, ул."Проф. Илия Петров" 1
Телефон/факс: 084/660 235
Интернет сайт: www.ptgrz.org
E-mail адрес: [javascript protected email address]