ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ШАНДОР ПЕТЬОФИ РАЗГРАД

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9077395статус: възложена

Доставка на металообработващи машини с CNC

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-29 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-19 10:59:00