ПМГ Екзарх Антим I - град Видин

Доставка и монтаж на компютърно оборудване и периферия за нуждите на Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I” гр. Видин

Дата и час на публикуване: 2019-07-19 19:11:58Последна промяна: 2019-07-19 19:10:51
АОП номер: 02722-2019-0002 Статус: отворена

Доставка и монтаж на компютърно оборудване и периферия за нуждите на Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I” гр. Видин

Индивидуален номер на процедурата: 0005179
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 115165.92 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30200000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-22 14:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Румяна Петрова
 • Телефон/и за контакт: 094 600911
Документи
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-07-19 19:41:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105380412
  Удостоверено време: 19.07.2019 19:41:30
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2019 16:41:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за оценка

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2019-07-19 19:41:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105380413
  Удостоверено време: 19.07.2019 19:41:33
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2019 16:41:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания за подготовка на офертата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-07-19 19:41:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105380414
  Удостоверено време: 19.07.2019 19:41:36
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2019 16:41:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор за доставка

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-07-19 19:41:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105380415
  Удостоверено време: 19.07.2019 19:41:39
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2019 16:41:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-07-19 19:41:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105380416
  Удостоверено време: 19.07.2019 19:41:42
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2019 16:41:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-19 19:41:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105380421
  Удостоверено време: 19.07.2019 19:41:59
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2019 16:41:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Опис

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-07-19 19:42:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105380422
  Удостоверено време: 19.07.2019 19:42:03
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2019 16:42:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Предложение за изпълнение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-07-19 19:42:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105380423
  Удостоверено време: 19.07.2019 19:42:07
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2019 16:42:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Осигуровки данъци

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-07-19 19:42:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105380424
  Удостоверено време: 19.07.2019 19:42:10
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2019 16:42:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-07-19 19:42:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105380429
  Удостоверено време: 19.07.2019 19:42:12
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2019 16:42:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация 59 ЗМСИП

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-07-19 19:42:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105380430
  Удостоверено време: 19.07.2019 19:42:15
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2019 16:42:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕСПД

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-07-19 19:42:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105380431
  Удостоверено време: 19.07.2019 19:42:18
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2019 16:42:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕСПД БГ1

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-07-19 19:42:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105380432
  Удостоверено време: 19.07.2019 19:42:21
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2019 16:42:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-08-05 15:39:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106286312
  Удостоверено време: 05.08.2019 15:39:59
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2019 12:39:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-11-12 12:30:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112264668
  Удостоверено време: 12.11.2019 12:30:56
  Удостоверено време по UTC: 12.11.2019 10:30:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти и резултатите от оценяването на офертите съгласно чл.57, ал.2 и ал.3 от ППЗОП по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на компютърно оборудване и периферия за нуждите на Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I” гр. Видин”, публикувана в РОП под уникален номер на поръчката № 02722-2019-0002.

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-11-12 12:31:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112264705
  Удостоверено време: 12.11.2019 12:31:47
  Удостоверено време по UTC: 12.11.2019 10:31:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-11-22 12:34:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112845735
  Удостоверено време: 22.11.2019 12:34:18
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2019 10:34:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад за дейността на комисията

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-11-29 14:04:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113328268
  Удостоверено време: 29.11.2019 14:04:32
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2019 12:04:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №212/29.11.2019г. за избор на изпълнител

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-11-29 14:04:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113328275
  Удостоверено време: 29.11.2019 14:04:36
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2019 12:04:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори