ПМГ Екзарх Антим I - град Видин

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
статус: отворена

Доставка и монтаж на обзавеждане за изграждане на STEM център нуждите на Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим“ I, гр. Видин

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2021-02-08 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2021-01-25 18:22:13
статус: отворена

Доставка и монтаж на технологично оборудване за изграждане на STEM център нуждите на Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим“ I, гр. Видин

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2021-02-08 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2021-01-25 18:18:37
АОП номер: 02722-2019-0002статус: отворена

Доставка и монтаж на компютърно оборудване и периферия за нуждите на Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I” гр. Видин

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-22 14:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-19 19:11:58
АОП номер: 02722-2019-0001статус: отворена

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“, град Видин по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-11 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-03-11 14:03:46