ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ЯНЕ САНДАНСКИ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ПМГ ЯНЕ САНДАНСКИ ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Дата и час на публикуване: 2015-12-14 13:59:52Последна промяна: 2016-06-21 09:12:50
АОП номер: 02402-2015-0001 Статус: възложена

ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ПМГ ЯНЕ САНДАНСКИ ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000978
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Гоце Делчев
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Покана за участие

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-12-14 13:59:52
 • Решение за откриване на процедура - 702438/14.12.2015г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-14 13:59:52
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-01-05 13:01:58
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-21 09:02:40
 • Информация за сключен договор - 707932/15.01.2016г.

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-15 17:12:48