ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ

Доставка чрез покупко-продажба на семена за посев, торове и препарати за растителна защита за 945 дка земеделска земя в землището на Общита Генерал Тошево, стопанисвана от ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "ТОДОР РАЧИНСКИ", гр. Ген. Тошево за стопанската 2016/2017г.

Дата и час на публикуване: 2016-10-17 16:28:21Последна промяна: 2016-10-21 14:37:17
Статус: възложена

 

Процедурата има за предмет доставка на семена за посев, торове и прапарати за растителна защита за 163 дка посеви пшеница, 150 дка посеви слънчоглед и 632 дка посеви царевица, с примерно посочване наименованието на продукта и активните вещества съгласно приложената спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0001386
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Генерал-Тошево
Прогнозна стойност: 36000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 03111000,24450000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-10-27 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Кристияна Георгиева Иванова
 • Телефон/и за контакт: 05731/45-93
Документи
 • Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3. от ЗОП № 003/17,10,2016г.

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-10-17 16:18:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054987100
  Удостоверено време: 17.10.2016 16:18:26
  Удостоверено време по UTC: 17.10.2016 13:18:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор - ПРОЕКТ

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-17 16:18:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054987116
  Удостоверено време: 17.10.2016 16:18:41
  Удостоверено време по UTC: 17.10.2016 13:18:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБРАЗЕЦ №1

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-17 16:25:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054987432
  Удостоверено време: 17.10.2016 16:25:39
  Удостоверено време по UTC: 17.10.2016 13:25:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБРАЗЕЦ №2

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-17 16:25:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054987445
  Удостоверено време: 17.10.2016 16:25:51
  Удостоверено време по UTC: 17.10.2016 13:25:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБРАЗЕЦ №3

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-17 16:25:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054987450
  Удостоверено време: 17.10.2016 16:25:55
  Удостоверено време по UTC: 17.10.2016 13:25:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБРАЗЕЦ №4

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-17 16:25:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054987455
  Удостоверено време: 17.10.2016 16:25:59
  Удостоверено време по UTC: 17.10.2016 13:25:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБРАЗЕЦ №5

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-17 16:26:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054987458
  Удостоверено време: 17.10.2016 16:26:05
  Удостоверено време по UTC: 17.10.2016 13:26:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБРАЗЕЦ №6

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-17 16:26:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054987463
  Удостоверено време: 17.10.2016 16:26:08
  Удостоверено време по UTC: 17.10.2016 13:26:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБРАЗЕЦ №7

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-17 16:26:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054987467
  Удостоверено време: 17.10.2016 16:26:13
  Удостоверено време по UTC: 17.10.2016 13:26:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОФЕРТА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-17 16:26:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054987481
  Удостоверено време: 17.10.2016 16:26:26
  Удостоверено време по UTC: 17.10.2016 13:26:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № РД-04-56/28,10,2016г. на основание чл.97, ал.1 от ППЗОП

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-11-03 14:35:39
  Дата и час на промяна: 2016-11-03 15:31:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055503952
  Удостоверено време: 03.11.2016 15:31:03
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2016 13:31:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП от дейността на комисия назнчена със Заповед № РД-04-56/28,10,2016г., за разглеждане, оценка и класиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка чрез покупко-продажба на семена за посев, торове и препарати за растителна защита за 1000 дка земеделска земя в землището на Община Генерал Тошево, стопанисвана от ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "ТОДОР РАЧИНСКИ" гр. Ген. Тошево за стопанската 2016/2017г. по реда на Глава XXVI от ЗОП.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-03 15:45:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055504507
  Удостоверено време: 03.11.2016 15:45:42
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2016 13:45:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за обществена поръчка за доставка на семена, торове и препарати за растителна защита

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-11-29 15:44:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058446941
  Удостоверено време: 29.11.2016 15:44:10
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2016 13:44:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-11-29 15:44:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058446964
  Удостоверено време: 29.11.2016 15:44:22
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2016 13:44:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори