ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
статус: възложена

Доставка чрез покупко-продажба на семена за посев, торове и препарати за растителна защита за 945 дка земеделска земя в землището на Общита Генерал Тошево,

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-10-27 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-10-17 16:28:21
ID номер: 002/10.10.2016статус: възложена

„Доставка на 1 брой нов колесен трактор с номинална мощност от 100 до 107 к.с за нуждите на ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ гр. Генерал Тошево в изпълнение на проект

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-10-20 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-10-10 16:41:18