ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 03592-2015-0001статус: възложена

Доставка на 1 брой нов пътнически автобус, категория М2, клас "В"

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-26 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-09-03 10:44:23