ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ

„Доставка на 1 брой нов колесен трактор с номинална мощност от 100 до 107 к.с за нуждите на ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ гр. Генерал Тошево в изпълнение на проект „Нови перспективи в професионалното образование по земеделие“ по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“

Дата и час на публикуване: 2016-10-10 16:41:18Последна промяна: 2016-10-10 16:36:30
ID номер: 002/10.10.2016 Статус: възложена

Доставка на 1 брой нов колесен трактор с номинална мощност от 100 до 107 к.с. за нуждите на ПГ по земеделие "Тодор Рачински" гр. Генерал Тошево в изпълнение на проект "Нови перспективи в професионалното образование по земеделие" по Национална програма "Модернизиране системата на професионалното образование"

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001337
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Генерал-Тошево
Прогнозна стойност: 66500.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 16700000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-10-20 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Кристияна Георгиева Иванова
 • Телефон/и за контакт: 05731/45-93
Документи
 • 002/10.10.2016

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-10-10 16:32:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054536931
  Удостоверено време: 10.10.2016 16:32:24
  Удостоверено време по UTC: 10.10.2016 13:32:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор -проект

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-10 16:33:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054537186
  Удостоверено време: 10.10.2016 16:33:17
  Удостоверено време по UTC: 10.10.2016 13:33:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • образец №1

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-10 16:33:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054537264
  Удостоверено време: 10.10.2016 16:33:34
  Удостоверено време по UTC: 10.10.2016 13:33:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец №2

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-10 16:33:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054537330
  Удостоверено време: 10.10.2016 16:33:47
  Удостоверено време по UTC: 10.10.2016 13:33:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец №3

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-10 16:34:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054537575
  Удостоверено време: 10.10.2016 16:34:38
  Удостоверено време по UTC: 10.10.2016 13:34:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец №4

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-10 16:34:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054537650
  Удостоверено време: 10.10.2016 16:34:56
  Удостоверено време по UTC: 10.10.2016 13:34:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец №5

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-10 16:35:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054537678
  Удостоверено време: 10.10.2016 16:35:00
  Удостоверено време по UTC: 10.10.2016 13:35:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец №6

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-10 16:35:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054537737
  Удостоверено време: 10.10.2016 16:35:13
  Удостоверено време по UTC: 10.10.2016 13:35:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец №7

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-10 16:35:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054537807
  Удостоверено време: 10.10.2016 16:35:26
  Удостоверено време по UTC: 10.10.2016 13:35:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец №8

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-10 16:35:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054537867
  Удостоверено време: 10.10.2016 16:35:39
  Удостоверено време по UTC: 10.10.2016 13:35:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-10 16:36:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054538033
  Удостоверено време: 10.10.2016 16:36:15
  Удостоверено време по UTC: 10.10.2016 13:36:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-10-12 09:20:06
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054755991
  Удостоверено време: 12.10.2016 09:20:06
  Удостоверено време по UTC: 12.10.2016 06:20:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП от дейността на комисията назначена със Заповед РД-04-51/21.10.2016г., за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез обява с предмет "Доставка на 1 брой нов колесен трактор с номинална мощност от 100 до 107 к.с. за нуждите на ПГ по земеделие "Тодор Рачински" гр. Ген. Тошево в изпълнение на проект "Нови перспективи в професионалното образование по земеделие" по НП "Модернизиране системата на професионалното образование"

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-24 15:53:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055194399
  Удостоверено време: 24.10.2016 15:53:11
  Удостоверено време по UTC: 24.10.2016 12:53:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за утвърждаване на протокол по чл. 97, ал.4 от ППЗОП за разглеждане и оценка на оферти по обществена поръчка с предмет "Доставка на 1 брой нов колесен трактор с номинална мощност от 100 до 107 к.с. за нуждите на ПГ по земеделие "Тодор Рачински" в изпълнение на проект "Нови перспективи в професионалното образование по земеделие" но НП "Модернизиране на системата на професионалното образование"

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-10-24 16:02:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055194766
  Удостоверено време: 24.10.2016 16:02:19
  Удостоверено време по UTC: 24.10.2016 13:02:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-11-17 08:13:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000056700326
  Удостоверено време: 17.11.2016 08:22:43
  Удостоверено време по UTC: 17.11.2016 06:22:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори