ПГТТ Христо Ботев - Смолян

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 1
процедура по чл.20, ал.4

Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение

Дата и час на публикуване: 2016-09-13 15:16:24
процедура по чл.20, ал.4

Доставка и монтаж на сигнално-охранителна система

Дата и час на публикуване: 2016-09-13 15:16:24
процедура по чл.20, ал.4

Доставка на оборудване за кабинет и работилници по АТТ

Дата и час на публикуване: 2016-09-13 15:16:24