ПГТТ ХРИСТО БОТЕВ град Смолян

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9044442статус: приключена

"РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА УЧЕБНИТЕ КОРПУСИ НА ПГТТ 'ХРИСТО БОТЕВ', гр. Смолян"

Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-11 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-03-20 15:46:28
ID номер: 9036442статус: приключена

Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1, т.1-5, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и изготвяне на

Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-03 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-11-24 15:00:00
ID номер: 9036440статус: приключена

"Изпълнение на детайлно обследване на енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл.12 от Наредба №16-1594 от 13 ноември 2013г. за обследване за

Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-03 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-11-24 15:00:00
ID номер: 9009339статус: приключена

Изпълнение на строително-монтажни работи по демонтаж, изработка и монтаж на дограма на учебния корпус на ПГТТ "Хр. Ботев" Смолян.

Краен срок за подаване на оферта: 2012-12-06 13:30:00
Дата и час на публикуване: 2012-11-28 15:08:20