ПГТТ ХРИСТО БОТЕВ град Смолян

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9088403статус: затворена

РЕМОНТ НА КОТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. СМОЛЯН

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-30 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-20 16:53:50
ID номер: 9082410статус: затворена

Периодични доставки на гориво за отопление – газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на ПГТТ ”Христо Ботев”, гр. Смолян

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Дата и час на публикуване: 2018-10-26 11:24:59
ID номер: 9082106статус: прекратена

Периодични доставки на гориво за отопление – газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на ПГТТ ”Христо Ботев”, гр. Смолян

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Дата и час на публикуване: 2018-10-19 11:16:30