ПГТТ Христо Ботев - Смолян

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 02648-2020-0001статус: затворена

„Периодични доставки на гориво за отопление – газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на ПГТТ”Христо Ботев”, гр. Смолян“

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2020-02-11 16:14:31