Пазари Изток ЕАД

Изграждане на 15 броя нови павилиони и една кафе-сладкарница на пазар "Ситняково" - Централен сектор, гр. София, район "Слатина", м. Гео Милев, УПИ III, кв.1

Дата и час на публикуване: 2015-09-01 17:00:00Последна промяна: 2016-10-24 09:39:37
АОП номер: 02695-2015-0001 Статус: възложена

Изграждане на 15 броя нови павилиони и една кафе-сладкарница на пазар "Ситняково" - Централен сектор, гр. София, район "Слатина", м. Гео Милев, УПИ III, кв.1

Индивидуален номер на процедурата: 0001411
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 609000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45213100
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-12 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-01 17:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-09-01 17:00:00
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-01 17:00:00
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-01 17:00:00
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-09-01 17:00:00
 • Инвестиционни проекти и количествени сметки

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2015-09-01 17:00:00
 • Съобщение за обявяване на датата за отваряне на документите

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-10-14 15:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-15 17:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-13 17:00:00
 • Съобщение за обявяване на датата за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-11-25 15:00:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-02 17:00:00
 • Решение на комисията за избор на изпълнтел

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-08 15:00:00
 • Съобщение за възстановяване на гаранции за участие

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-12-21 15:17:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-01-06 15:31:03
 • Ценово предложене

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-01-06 15:31:03
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-01-06 15:31:03
 • Линеен график

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-01-06 15:31:03
 • Информационно съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-01-18 15:33:13
 • Информация за плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-13 15:33:01
 • Допълително споразумение

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-31 13:35:00
 • Констативен протокол №1

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-03-10 15:35:47
 • Констативен протокол №2

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-04-06 13:37:00
 • Констативен протокол №3

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-04-21 17:00:00
 • Информация за плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-19 09:38:51
 • Информация за плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-21 09:39:28