ОУ Стоян Михайловски град Пловдив

Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на площадка за спорт на открито в двора на ОУ „Стоян Михайловски”, гр. Пловдив.

Дата и час на публикуване: 2019-07-12 15:19:31Последна промяна: 2019-07-12 14:46:06
ID номер: 9090210 Статус: отворена

Изготвяне на работен инвестиционен проект за изграждане на спортната площадка, вкл. авторски надзор по време на строителството; изпълнение на СМР, свързани с изграждане на площадката, включително доставка и монтаж на многофункционално спортно съоръжение за различни видове спорт със свободен достъп (игрище за футбол/хандбал, баскетбол и волейбол, представляващо модулна метална конструкция тип „клетка”, включваща оградни пана с интегрирани в тях футболни/хандбални врати, баскетболни кошове и минимум 2 входа/изхода, допълнително оборудвана със стойки за волейбол с регулируема височина на мрежата и волейболна мрежа)

Индивидуален номер на процедурата: 0005136
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 100000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 02560
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-24 15:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Елена Караманова - юрист
 • Телефон/и за контакт: +359888608438
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-07-12 15:33:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104933715
  Удостоверено време: 12.07.2019 15:33:33
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2019 12:33:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.54, ал. 1, т.3 - 6 от ЗОП

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-07-12 15:33:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104933719
  Удостоверено време: 12.07.2019 15:33:38
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2019 12:33:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-07-12 15:33:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104933727
  Удостоверено време: 12.07.2019 15:33:45
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2019 12:33:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение за изпълнение на поръчката

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-07-12 15:33:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104933731
  Удостоверено време: 12.07.2019 15:33:49
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2019 12:33:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-07-12 15:33:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104933742
  Удостоверено време: 12.07.2019 15:33:53
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2019 12:33:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-07-12 15:33:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104933746
  Удостоверено време: 12.07.2019 15:33:57
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2019 12:33:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-07-12 15:34:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104933753
  Удостоверено време: 12.07.2019 15:34:02
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2019 12:34:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за оценка на офертите

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2019-07-12 15:34:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104933757
  Удостоверено време: 12.07.2019 15:34:06
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2019 12:34:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Изх. данни

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-07-12 15:34:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104933761
  Удостоверено време: 12.07.2019 15:34:10
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2019 12:34:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Изх. данни - ситуационен план на подземната техническа инфраструктура

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-07-12 15:34:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104933762
  Удостоверено време: 12.07.2019 15:34:14
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2019 12:34:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо задание - изисквания

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2019-07-12 15:34:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104933768
  Удостоверено време: 12.07.2019 15:34:19
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2019 12:34:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл. 60 от ЗОП

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-07-12 15:34:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104933772
  Удостоверено време: 12.07.2019 15:34:23
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2019 12:34:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение - качен нов документ с вярно съдържание /*максимален срок/

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-07-19 20:09:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105380759
  Удостоверено време: 19.07.2019 20:09:57
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2019 17:09:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферта

  Вид на документа: Обявление за изменение или допълнителна информация
  Дата и час на публикуване: 2019-07-25 11:11:26
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105779606
  Удостоверено време: 25.07.2019 11:11:26
  Удостоверено време по UTC: 25.07.2019 08:11:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за разгледани и оценени оферти.

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-08-05 13:20:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106278301
  Удостоверено време: 05.08.2019 13:20:17
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2019 10:20:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори