ОУ Стоян Михайловски град Пловдив

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9090210статус: отворена

Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на площадка за спорт на открито в двора на ОУ „Стоян Михайловски”, гр. Пловдив.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-24 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-12 15:19:31