ОУ Стоян Михайловски град Пловдив

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 932192статус: отворена

Изпълнение на инженеринг - проектиране на СМР за повишаване на енергийната ефективност и авторски надзор на сгради на ОУ "Стоян Михайловски" - гр. Пловдив

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-30 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-05 09:58:31