ОУ Стоян Михайловски - град Варна

„ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА И ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VI КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“, ГРАД ВАРНА“

Дата и час на публикуване: 2020-03-31 12:47:05Последна промяна: 2020-03-31 12:46:46
АОП номер: 01990-2020-0001 / 30.03.2020 г. Статус: приключена

„Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за учениците от I до VI клас за учебната 2020/2021 г. при Основно училище „Стоян Михайловски“, град  Варна“.

Индивидуален номер на процедурата: 0006222
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 24824.00 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Лидия Мазнева, ЗДАСД
  • Телефон/и за контакт: 0896956710, 052/510 357
Документи