ОУ Стоян Михайловски - град Варна

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9095231статус: приключена

„Доставка на закуски за учениците от I-IV клас на ОУ "Стоян Михайловски" за календарната 2020 година“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-19 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-12-10 15:21:43