ОУ Стоян Михайловски - град Варна

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9037175статус: възложена

ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС НА ОУ СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ - ГР.ВАРНА-2015Г.

Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-17 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-12-09 12:42:21