ОУ Стоян Михайловски - град Варна

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 01990-2020-0002статус: възложена

Доставка на топлинна енергия за нуждите на ОУ "Стоян Михайловски" гр.Варна

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2020-11-27 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2020-11-17 15:14:13
АОП номер: 01990-2020-0001 / 30.03.2020 г.статус: приключена

„ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА И ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VI КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“, ГРАД

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2020-03-31 12:47:05
АОП номер: 01990-2019-0001статус: приключена

Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител - гореща вода за нуждите на ОУ "Стоян Михайловски" гр. Варна

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2019-11-19 16:31:02