Първо ОУ Иван Вазов - Свиленград

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 02332-2020-0001статус: възложена

Доставка на учебници ,учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за учениците от I до VII клас на Първо основно училище "Иван Вазов", гр.Свиленград за

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2020-03-24 12:37:56
статус: възложена

Периодични доставки на природен газ за нуждите на Първо основно училище "Иван Вазов"- гр.Свиленград

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2016-11-15 12:03:17