Първо ОУ Иван Вазов - Свиленград

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 02332-2020-0003статус: приключена

„Приготвяне и доставка на готова храна (обяд, включващ основно ястие , хляб и десерт) за учениците от І до VІІ клас на целодневна организация на учебния процес на

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-07-02 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-08 14:09:40
АОП номер: 02332-2020-0002статус: приключена

”Приготвяне и доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована - тип „Закуска” за учениците от І до ІV клас на І –во ОУ Ив.Вазов”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-07-02 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-08 13:46:05
АОП номер: 02332-2019-0002статус: възложена

„Приготвяне и доставка на готова храна (обяд) за учениците от І до VІІ клас на целодневна организация на учебния процес на „І-во ОУ Ив.Вазов” гр.Свиленград за

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-25 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-04 13:53:05
АОП номер: 02332-2019-0001статус: възложена

”Приготвяне и доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована - тип „Закуска” за учениците от І до ІV клас на І –во ОУ Ив.Вазов”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-25 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-04 13:44:34