Първо ОУ Иван Вазов - Свиленград

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
статус: затворена

”Приготвяне и доставка на готова храна (обяд) за учениците от І до VІІ клас на целодневна организация на учебния процес на І-во ОУ „Ив.Вазов” гр.Свиленград”за

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-03 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-27 14:18:50
статус: затворена

„Приготвяне и доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип „Закуска”, за учениците от I до IV клас на І-во ОУ” Иван Вазов”,Свиленград

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-03 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-27 13:22:33
статус: възложена

Приготвяне и доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип „Закуска”, за учениците от I до IV клас на І-во ОУ” Иван Вазов”, през учебната

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-09-11 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-08-28 16:08:25
статус: възложена

„Приготвяне и доставка на готова храна (обяд), за учениците от І до VІІ клас на целодневна организация на учебния процес на І-во ОУ„Иван Вазов”, гр.Свиленград, през

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-09-11 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-08-28 13:43:17
ID номер: 9067731статус: отменена

”Приготвяне и доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована-тип „Закуска” за учениците от І до ІV клас на І –во ОУ Ив.Вазов”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-09-04 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-08-28 13:42:22