Първо ОУ Иван Вазов - Свиленград

Публични покани

страница 1 от 1
статус: възложена

Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст от населените места по местоживеене в община Свиленград

Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-10 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-08-31 10:45:50